Tháng Hai 29, 2024

After sitting in the sun for too long my skin began to _______.

After sitting in the sun for too long my skin began to _______.

A. peel

B. strip

C. bake

D. scorch

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch:

Sau khi ngồi dưới nắng quá lâu, da của tôi bắt đầu bong tróc.