Tháng Hai 22, 2024

Chaplin’s movies captivated………throughout the world.

Chaplin’s movies captivated………throughout the world.

A. scientists

B. musicians

C. directors

D. audiences

D là đáp án đúng

Lời giải:

scientists: nhà khoa học

musicians: nhạc sĩ

directors: đạo diễn

audiences: khán giả

Tạm dịch: Những bộ phim của Chaplin đã làm say đắm khán giả trên toàn thế giới.