Tháng Hai 22, 2024

………………is the beach? – Only five minutes’ walk.

………………is the beach? – Only five minutes’ walk.

A. How long

B. Where

C. How often

D. How far

A là đáp án đúng

Lời giải:

Câu trả lời chỉ thời gian thì câu hỏi cần từ để hỏi là “How long”