Tháng Hai 29, 2024

Mr. Bao said, “I am so……………of having been a Dien Bien Phu soldier.”

Mr. Bao said, “I am so……………of having been a Dien Bien Phu soldier.”

A. interested

B. excited

C. proud

D. keen

C là đáp án đúng

Lời giải:

Tobe proud of: tự hào

Tobe interested in: quan tâm đến

Tobe excited about: có hứng thú với

Tobe keen on: thích thú

Tạm dịch: Ông Bảo nói: “ Tôi rất tự hào là một người chiến sĩ Điện Biên Phủ.”