Tháng Hai 21, 2024

Please accept our ________apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International Airport.

Please accept our ________apology for the inconvenience this delay is causing all the passengers here at Pearson International Airport.

A. completed

B. original

C. estimated

D. sincere

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

A. competed (adj): đã hoàn thành

B. original (adj): nguyên bản

C. estimated (adj): được ước tính

D. sincere (adj): chân thành

Tạm dịch: Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi cho sự bất tiện vì sự trì hoãn này đang khiến tất cả các hành khách ở đây tại sân bay quốc tế Pearson.