Tháng Hai 29, 2024

She felt very ______ when her husband forgot her birthday.

She felt very ______ when her husband forgot her birthday.

A. deceived

B. deserted

C. disappointed

D. desperate

C là đáp án đúng

Lời giải:

A: bị lừa dối

B: bị bỏ rơi

C: thất vọng

D: tuyệt vọng

Tạm dịch: Cô ấy cảm thấy thất vọng khi chồng quên ngày sinh nhật.