Tháng Hai 29, 2024

The room was so quiet that she could hear the _____ of her heart.

The room was so quiet that she could hear the _____ of her heart.

A. beating

B. tapping

C. knocking

D. striking

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Căn phòng quá yên tĩnh đến nỗi cô ấy có thể nghe tiếng tim mình đập.