Tháng Hai 29, 2024

There has been a widespread _______ about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bomb.

There has been a widespread _______ about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bomb.

A. gossip

B. rumour

C. challenge

D. doubt

B là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

A. gossip (n): chuyện tầm phào, tin đồn nhảm

B. rumour (n): tin đồn, lời đồn

C. challenge (n): thử thách

D. doubt (n): sự nghi ngờ

Tạm dịch: Đã có một lời đồn lan rộng về việc Triều Tiên có thu nhỏ thành công vũ khí hạt nhân hay không và liệu nó có bom H hoạt động hay không.