Tháng Hai 19, 2024

There is something wrong with his vocal chords and as a result, he had always been ______.

There is something wrong with his vocal chords and as a result, he had always been ______.

A. silent

B. dumb

C. quiet

D. deaf

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Có gì đó không đúng với hợp âm của anh ấy và kết quả, anh ta bị câm.