Tháng Hai 29, 2024

This quartet of extraodinarily talented musicians generated a phenomenal number of pieces that won gold records.

This quartet of extraodinarily talented musicians generated a phenomenal number of pieces that won gold records.

A. irresponsible

B. incompetent

C. stupid

D. crazy

B là đáp án đúng

Lời giải:

talented = imcompetent (a) tài năng/ không đối thủ